Odkryj Podlaskie
PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
05.03
2020

Kierunki rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo

W środę (4.03) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) rozmawiano o problemach i kierunkach rozwoju turystyki w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo. W spotkaniu udział wziął Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Marszałek otwierając konferencję podkreślił, że spotykając się w gronie specjalistów należy poważnie zastanowić się nad zbudowaniem w Podlaskiem produktów turystycznych, które w pełni wykorzystałyby przyrodnicze i kulturowe  - skarby naszego regionu - .

- Bardzo ważna jest też turystyka wiejska w powiązaniu z nowymi ogólnymi trendami w turystyce. Mamy jako region olbrzymie bogactwo i naturalne i kulturowe, które z poszanowaniem jego wartości trzeba przekuć w sukces turystyczny i gospodarczy Podlaskiego – ocenił Stanisław Derehajło.

Konferencję w PMKL w Wasilkowie, w Dworze z Bobry Wielkiej, zorganizował Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego wraz z Podlaską Regionalną Edukacji, Sportu i Turystyki.  Celem spotkania była wymiana poglądów na temat trendów w turystyce w perspektywie najbliższych lat, określenie kierunków rozwoju turystyki oraz dyskusja o roli produktu lokalnego na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo. Spotkanie było polem debaty i poszukiwań metod doskonalenia oferty turystycznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Dr Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego i jednocześnie prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, podczas wykładu „Dobre praktyki w promocji turystyki wiejskiej”  podkreślała specyfikę produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego na terenach wiejskich, co wymaga współdziałania społeczności lokalnej.  - Gospodarstwa agroturystyczne oferujące  produkty  przeciętne,  powtarzalne  nie  mogą  liczyć  na  spektakularny  sukces  rynkowy.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości, że  tereny wiejskie oraz  funkcjonujące na tych obszarach gospodarstwa, szczególnie agroturystyczne, powinny zmierzać  do  podnoszenia  swojej  konkurencyjności  i  zdolności  do  innowacji  produktowych.  Przejawem  tego  procesu  powinno  być systematycznie  zróżnicowanie oferty turystycznej poszczególnych gospodarstw oraz konkretnego obszaru, która w  największym  stopniu  spełniałaby oczekiwania klientów – powiedziała Nienałtowska.

Dyrektor dodała,  że  współczesny  rynek  turystyczny  jest  systematycznie  wzbogacany  o  nowe, ciekawe produkty, które również rozwijają się na obszarach wiejskich.

W dyskusji udział wzięli reprezentanci podlaskich samorządów, naukowcy zajmujący się problemami rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych, szefowie parków narodowych i krajobrazowych oraz instytucji ochrony dziedzictwa, którzy zgodnie stwierdzili,  iż  województwo podlaskie ze względu na bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych, stanowi doskonały grunt pod budowę produktów turystycznych, a zróżnicowana oferta, a zwłaszcza sieciowe produkty mogą stanowić potencjał konkurencyjny podlaskiej wsi.
 

Małgorzata Półtorak

 

 

W środę (4.03) w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) rozmawiano o problemach i kierunkach rozwoju turystyki w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo. W spotkaniu udział wziął Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Marszałek otwierając konferencję podkreślił, że spotykając się w gronie specjalistów należy poważnie zastanowić się nad zbudowaniem w Podlaskiem produktów turystycznych, które w pełni wykorzystałyby przyrodnicze i kulturowe  - skarby naszego regionu - .

- Bardzo ważna jest też turystyka wiejska w powiązaniu z nowymi ogólnymi trendami w turystyce. Mamy jako region olbrzymie bogactwo i naturalne i kulturowe, które z poszanowaniem jego wartości trzeba przekuć w sukces turystyczny i gospodarczy Podlaskiego – ocenił Stanisław Derehajło.

Konferencję w PMKL w Wasilkowie, w Dworze z Bobry Wielkiej, zorganizował Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego wraz z Podlaską Regionalną Edukacji, Sportu i Turystyki.  Celem spotkania była wymiana poglądów na temat trendów w turystyce w perspektywie najbliższych lat, określenie kierunków rozwoju turystyki oraz dyskusja o roli produktu lokalnego na obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo. Spotkanie było polem debaty i poszukiwań metod doskonalenia oferty turystycznej na obszarach wiejskich województwa podlaskiego.

Dr Bożena Nienałtowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Województwa Podlaskiego i jednocześnie prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, podczas wykładu „Dobre praktyki w promocji turystyki wiejskiej”  podkreślała specyfikę produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego na terenach wiejskich, co wymaga współdziałania społeczności lokalnej.  - Gospodarstwa agroturystyczne oferujące  produkty  przeciętne,  powtarzalne  nie  mogą  liczyć  na  spektakularny  sukces  rynkowy.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości, że  tereny wiejskie oraz  funkcjonujące na tych obszarach gospodarstwa, szczególnie agroturystyczne, powinny zmierzać  do  podnoszenia  swojej  konkurencyjności  i  zdolności  do  innowacji  produktowych.  Przejawem  tego  procesu  powinno  być systematycznie  zróżnicowanie oferty turystycznej poszczególnych gospodarstw oraz konkretnego obszaru, która w  największym  stopniu  spełniałaby oczekiwania klientów – powiedziała Nienałtowska.

Dyrektor dodała,  że  współczesny  rynek  turystyczny  jest  systematycznie  wzbogacany  o  nowe, ciekawe produkty, które również rozwijają się na obszarach wiejskich.

W dyskusji udział wzięli reprezentanci podlaskich samorządów, naukowcy zajmujący się problemami rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo i kulturowo cennych, szefowie parków narodowych i krajobrazowych oraz instytucji ochrony dziedzictwa, którzy zgodnie stwierdzili,  iż  województwo podlaskie ze względu na bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych, stanowi doskonały grunt pod budowę produktów turystycznych, a zróżnicowana oferta, a zwłaszcza sieciowe produkty mogą stanowić potencjał konkurencyjny podlaskiej wsi.
 

Małgorzata Półtorak

 

 
Kategoria: Działania promocyjne, Autor: Bożena Pogorzelska, Data publikacji: 2020-03-20