Odkryj Podlaskie
PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
24.11
2016

Wystawa „Przyroda Puszczy Białowieskiej”

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku zaprasza na wyjątkową wystawę.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej zaprasza na Wystawę „Przyroda Puszczy Białowieskiej”. Zdjęcia można oglądać codziennie, od 4 grudnia 2016 r. do końca stycznia 2017 r., w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku.

Organizatorami wydarzenia są: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Białowieski Park Narodowy, Polskie Parki Narodowe, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i LOT Region Puszczy Białowieskiej.

Wystawa przedstawia piękno fauny i flory Białowieskiego Parku Narodowego. Wcześniej prace można było oglądać w Białowieskim Parku Narodowym.

Ten stary, potężny las żyje swoim naturalnym rytmem. Ma w sobie dostojność świątyni. Onieśmiela różnorodnością roślin i zwierząt. Urzeka rozmaitością kolorów, kształtów, zapachów, ruchu i świateł. Jakże niezwykłą moc ma tu natura – z rzeczy tak „oczywistych” jak drzewa, ptaki, czy słońce, które zachodzi nad czubkami świerków, tworzy zielony raj.

Epopeja tego lasu to historia jego istnienia. Ta najbardziej godna zainteresowania dzika puszcza Europy zawsze była blisko cywilizowanego świata. Trwała w sąsiedztwie traktów handlowych, rozwijających się w pobliżu wsi i miasteczek królewskich. Od stuleci gościła i żywiła monarchów, a w trudnych czasach płaciła daninę potężnymi drzewami, które sprzedawano i wywożono stad do całej Europy. Gdy odrodzony, po latach niewoli, kraj wymagał wsparcia, cierpiała, dając z siebie więcej niż powinna.

Ale także stała się miejscem , gdzie w pierwszych latach istnienia niepodległego Państwa tworzono podstawy jej ochrony i zagospodarowania. Podjęte wówczas odważne decyzje były w skali Europy bezprecedensowe. Uznania świata dla polskich przyrodników ma swój początek właśnie tu, w Puszczy Białowieskiej. A dotyczy objęcia ścisłą ochroną najmniej zniekształconego przez człowieka fragmentu lasu oraz przywrócenia naturze Żubra. Obecnie, bezcenny przyrodniczo klejnot jest niekwestionowanym dziedzictwem całej Europy.

Na wystawę składa się 50 fotografii, przedstawiających Przyrodę Puszczy Białowieskiej,

a w szczególności Białowieskiego parku Narodowego. Te zdjęcia to opowieść o unikalnych zasobach przyrodniczych Puszczy: różnorodnych zbiorowiskach leśnych, zwierzętach z ich naturalnymi zrachowaniami, drzewach o pomnikowych rozmiarach, martwym drewnie i gatunkami z nimi związanymi.

Autorami zdjęć są fotograficy zawodowo i życiowo związani  z Białowieskim Parkiem narodowym: Andrzej Keczyński, Tomasz Kołodziejczak, Renata i Marek Kosińscy, Grzegorz Okołów, Mateusz Szymura, Karol Zub.

Wystawa prezentuje skromny wybór ich prac. Jednak już one są świadectwem zarówno przyrodniczych pasji ich autorów jak i wiedzy. To także przykład niezwykłej wrażliwości z jaką obserwują oni najbliższe otoczenie.

Zamknięte w obiektywie, zachwycające piękno krajobrazów czy poruszające portrety dzikiego życia w pełni pozwala zrozumieć komentarze, którymi opatrzono zdjęcia.”

Źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, www.podlaskieit.pl

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku zaprasza na wyjątkową wystawę.

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej zaprasza na Wystawę „Przyroda Puszczy Białowieskiej”. Zdjęcia można oglądać codziennie, od 4 grudnia 2016 r. do końca stycznia 2017 r., w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej w Gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, przy ul. Odeskiej 1 w Białymstoku.

Organizatorami wydarzenia są: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, Białowieski Park Narodowy, Polskie Parki Narodowe, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i LOT Region Puszczy Białowieskiej.

Wystawa przedstawia piękno fauny i flory Białowieskiego Parku Narodowego. Wcześniej prace można było oglądać w Białowieskim Parku Narodowym.

Ten stary, potężny las żyje swoim naturalnym rytmem. Ma w sobie dostojność świątyni. Onieśmiela różnorodnością roślin i zwierząt. Urzeka rozmaitością kolorów, kształtów, zapachów, ruchu i świateł. Jakże niezwykłą moc ma tu natura – z rzeczy tak „oczywistych” jak drzewa, ptaki, czy słońce, które zachodzi nad czubkami świerków, tworzy zielony raj.

Epopeja tego lasu to historia jego istnienia. Ta najbardziej godna zainteresowania dzika puszcza Europy zawsze była blisko cywilizowanego świata. Trwała w sąsiedztwie traktów handlowych, rozwijających się w pobliżu wsi i miasteczek królewskich. Od stuleci gościła i żywiła monarchów, a w trudnych czasach płaciła daninę potężnymi drzewami, które sprzedawano i wywożono stad do całej Europy. Gdy odrodzony, po latach niewoli, kraj wymagał wsparcia, cierpiała, dając z siebie więcej niż powinna.

Ale także stała się miejscem , gdzie w pierwszych latach istnienia niepodległego Państwa tworzono podstawy jej ochrony i zagospodarowania. Podjęte wówczas odważne decyzje były w skali Europy bezprecedensowe. Uznania świata dla polskich przyrodników ma swój początek właśnie tu, w Puszczy Białowieskiej. A dotyczy objęcia ścisłą ochroną najmniej zniekształconego przez człowieka fragmentu lasu oraz przywrócenia naturze Żubra. Obecnie, bezcenny przyrodniczo klejnot jest niekwestionowanym dziedzictwem całej Europy.

Na wystawę składa się 50 fotografii, przedstawiających Przyrodę Puszczy Białowieskiej,

a w szczególności Białowieskiego parku Narodowego. Te zdjęcia to opowieść o unikalnych zasobach przyrodniczych Puszczy: różnorodnych zbiorowiskach leśnych, zwierzętach z ich naturalnymi zrachowaniami, drzewach o pomnikowych rozmiarach, martwym drewnie i gatunkami z nimi związanymi.

Autorami zdjęć są fotograficy zawodowo i życiowo związani  z Białowieskim Parkiem narodowym: Andrzej Keczyński, Tomasz Kołodziejczak, Renata i Marek Kosińscy, Grzegorz Okołów, Mateusz Szymura, Karol Zub.

Wystawa prezentuje skromny wybór ich prac. Jednak już one są świadectwem zarówno przyrodniczych pasji ich autorów jak i wiedzy. To także przykład niezwykłej wrażliwości z jaką obserwują oni najbliższe otoczenie.

Zamknięte w obiektywie, zachwycające piękno krajobrazów czy poruszające portrety dzikiego życia w pełni pozwala zrozumieć komentarze, którymi opatrzono zdjęcia.”

Źródło: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, www.podlaskieit.pl

Kategoria: Działania promocyjne, Autor: Paulina Januszko, Data publikacji: 2016-11-27