Odkryj Podlaskie
PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
23.09
2015

Zapraszamy na szkolenie coachingowe "EFEKTYWNIEJ W TURYSTYCE"

logo.png

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w dniach 25,26,27 września 2015 r. organizuje szkolenie „EFEKTYWNIEJ W TURYSTYCE – szkolenie coachingowe dla branży turystycznej z obszaru województwa podlaskiego”.

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu coachingu, podczas których uczestnicy szkolenia podniosą swoją wiedzę i umiejętności w komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem. We wszystkich tych dziedzinach coraz większą popularność zyskuje coaching, czyli kompleksowe wsparcie pojedynczych osób, a przez to także całej organizacji. Coaching jest innowacyjną metodą prowadzenia ludzi w ich rozwoju poprzez pomoc w wyznaczaniu celów oraz zwiększenia zdolności ich osiągania a także realizacji tych celów. Jako najbardziej efektywne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb i kierunków rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych interpersonalnych umiejętności. Wprowadzenie coachingu w obszar turystyki, pozwala na efektywniejszy rozwój branży, organizacji i jej pracowników, co przyczyni się do osiągania satysfakcjonujących rezultatów. Poprzez stały proces coachingu, wypełniamy bieżące luki kompetencyjne - jest to skuteczna metoda kreacji sukcesów biznesowych. Dla każdego menadżera sektora turystycznego, jest ciągłym procesem, przyśpieszających tempo rozwoju produktu, a także utrzymanie wysokiego stopnia zaangażowania i motywacji personelu zatrudnionego w obiekcie turystycznym.

Uczestnicy i uczestniczki  kursu poznają zasady i techniki prowadzenia coachingu oraz będą je zastosować w prowadzeniu rozmów z pojedynczymi pracownikami i zespołami w celu wsparcia ich w realizacji celów związanych z działalnością turystyczną.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi (symulacje, odgrywanie ról, analiza przypadków).

Pozwoli to uczestnikom na przećwiczenie poznawanych umiejętności, poznanie ich praktycznego zastosowania oraz będzie to okazją do zrozumienia własnego stylu komunikowania się i współpracy z zespołem. Uczestnicy kursu będą mogli doświadczyć korzyści z coachingu analizując własne przypadki i kwestie zawodowe. Efektem dodatkowym nabycia umiejętności coachingowych dla uczestników może być poprawienie relacji  także w życiu osobistym.

Szkolenie jest jednodniowe w jednym z wybranych terminów:

25 września 2015 – piątek

26 września 2015 – sobota

27 września 2015 – niedziela

Więcej informacji na www.podlaskieit.pl

logo.png

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w dniach 25,26,27 września 2015 r. organizuje szkolenie „EFEKTYWNIEJ W TURYSTYCE – szkolenie coachingowe dla branży turystycznej z obszaru województwa podlaskiego”.

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu coachingu, podczas których uczestnicy szkolenia podniosą swoją wiedzę i umiejętności w komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem. We wszystkich tych dziedzinach coraz większą popularność zyskuje coaching, czyli kompleksowe wsparcie pojedynczych osób, a przez to także całej organizacji. Coaching jest innowacyjną metodą prowadzenia ludzi w ich rozwoju poprzez pomoc w wyznaczaniu celów oraz zwiększenia zdolności ich osiągania a także realizacji tych celów. Jako najbardziej efektywne narzędzie rozwoju, jest w pełni dostosowane do indywidualnych potrzeb i kierunków rozwoju zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych interpersonalnych umiejętności. Wprowadzenie coachingu w obszar turystyki, pozwala na efektywniejszy rozwój branży, organizacji i jej pracowników, co przyczyni się do osiągania satysfakcjonujących rezultatów. Poprzez stały proces coachingu, wypełniamy bieżące luki kompetencyjne - jest to skuteczna metoda kreacji sukcesów biznesowych. Dla każdego menadżera sektora turystycznego, jest ciągłym procesem, przyśpieszających tempo rozwoju produktu, a także utrzymanie wysokiego stopnia zaangażowania i motywacji personelu zatrudnionego w obiekcie turystycznym.

Uczestnicy i uczestniczki  kursu poznają zasady i techniki prowadzenia coachingu oraz będą je zastosować w prowadzeniu rozmów z pojedynczymi pracownikami i zespołami w celu wsparcia ich w realizacji celów związanych z działalnością turystyczną.

Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi (symulacje, odgrywanie ról, analiza przypadków).

Pozwoli to uczestnikom na przećwiczenie poznawanych umiejętności, poznanie ich praktycznego zastosowania oraz będzie to okazją do zrozumienia własnego stylu komunikowania się i współpracy z zespołem. Uczestnicy kursu będą mogli doświadczyć korzyści z coachingu analizując własne przypadki i kwestie zawodowe. Efektem dodatkowym nabycia umiejętności coachingowych dla uczestników może być poprawienie relacji  także w życiu osobistym.

Szkolenie jest jednodniowe w jednym z wybranych terminów:

25 września 2015 – piątek

26 września 2015 – sobota

27 września 2015 – niedziela

Więcej informacji na www.podlaskieit.pl

Kategoria: Działania promocyjne, Autor: Paulina Januszko, Data publikacji: 2015-09-23